Thursday, January 2, 2014

Cô Lái Đò

Cô Lái Đò

thơ Nguyễn Bính

Phạm Văn Phú diễn ngâm
Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề

Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông

Xuân này đến nữa đã ba xuân
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông!...

Nguyễn Bính

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!