Monday, July 13, 2015

Một Thoáng Quê Hương (Từ Huy & Thanh Tùng) Mắt Ngọc

Sáng tác: Từ Huy & Thanh Tùng

Tiếng hát: Mắt Ngọc

Hình ảnh: Internet

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!