Sunday, April 26, 2015

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Phạm Duy & Phạm Thiên Thư) Thái Thanh

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng


Thơ: Phạm Thiên Thư

Nhạc: Phạm Duy

Tiếng hát: Thái Thanh

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Tiếng hát: Thái Thanh
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!