Wednesday, November 26, 2014

Không Còn Mùa Thu (Việt Anh) Quang Tuấn

Không Còn Mùa Thu

Music by: Việt Anh

Sung by: Quang Tuấn

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Không Còn Mùa Thu' Sáng tác Việt Anh

Quang Tuấn hát

Sunday, November 23, 2014

Nương Chiều (Phạm Duy)

Nương Chiều

Sáng tác: Phạm Duy

Tiếng hát: Ái Vân

Hình ảnh: Internet

Trình bày: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Nương Chiều' Sáng tác Phạm Duy

Ái Vân hátMonday, November 10, 2014

Tiếng Đàn Bầu Phạm Đức Thành

Tiếng Đàn Bầu

Phạm Đức ThànhNhạc sĩ Phạm Đức Thành


Giấc Mơ Trưa

Nhạc Giáng Son
Đàn bầu Phạm Đức ThànhNhững bản hòa tấu đàn bầu hay nhất của Phạm Đức ThànhSunday, November 9, 2014

Xin Dùng Con Làm Khí Cụ Bình An

Xin Dùng Con
Làm Khí Cụ Bình An

Sáng tác & Trình bày: Phạm Văn Phú


Click on the video below to play!


Xin Dùng Con Làm Khí Cụ Bình An

Sáng tác & Trình bày Phạm Văn PhúTuesday, November 4, 2014

Hình Ảnh Đêm Tiền Phi

Reunion 2014

September 26, 2014

Hình Ảnh Đêm Tiền Phi

by Hoàng Lão Tà Tà
Click on Left/Right arrow of the photo above to browse the album!

or...

To see all photos of the album click on the link below:

Hình Ảnh Đêm Tiền Phi by HLTT
Saturday, November 1, 2014

Quậy! Quậy! Quậy!

Reunion 2014

September 26, 2014

Sinh Hoạt Tiền Phi

Quậy! Quậy! Quậy!


Click on the video below to play!


Sinh Hoạt Tiền Phi

Quậy! Quậy! Quậy!