Friday, November 25, 2016

Sinh Nhật Tháng 11 (2016)

Photos by Peter Nguyễn


Khóa KQ 7/68
Click on left/right arrow to browse the album!

Photos by Hoàng Lão Tà Tà


Nov BDays
Click on left/right arrow to browse the album!

Monday, November 21, 2016

Tiếng Hát Nhiều Gắn Bó Với Tâm Hồn Việt Nam

Lily Doiron


Giới Thiệu: Trường KỳGiai Điệu Quê Hương

Hát: Lily DoironTrăng Sông Thu

Thơ: Thân Văn Lào

Nhạc: Nguyễn Đức

Hát: Lily DoironHuế Buồn

Nhạc: Lê Dinh

Hát: Lily DoironBảy Ngàn Đêm Góp Lại

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Hát: Lily DoironChuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Hát: Lily DoironTình Hoài Hương

Nhạc: Phạm Duy

Hát: Lily Doiron
Xuân Này Con Không Về

Nhạc: Nhật Ngân

Hát: Lily Doiron
Ngậm Ngùi

Thơ: Huy Cận

Nhạc: Phạm Duy

Hát: Lily Doiron
Lòng Mẹ

Nhạc: Y Vân

Hát: Lily Doiron