Saturday, November 7, 2020

Gửi Người Dưới Mộ (Đinh Hùng)

Thơ: Đinh Hùng

Diễn ngâm: Phạm Văn Hiến


Phạm văn Hiến là nhà thơ bút danh Tiêu Vân Thuỷ vào cuối thập niên 1950s. Đầu Xuân 1960, anh gia nhập Ban Thi Văn Tao Đàn do Thi Sĩ Đinh Hùng phụ trách.

Nguyên tác bài thơ Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng:

“Trời cuối thu rồi – Em ở đâu?
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mất (mộng) về đâu?
Em lạc (mất) về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu
Đây màn (màu)hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ,
Ta nằm rỏ lệ, đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiêu bạt bao năm cũ (trước)
Nay đã vào chung một chỗ nằm

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trang (trăng) tình sử?
Nếp áo trần duyên?

Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi, lạc xứ thần tiên
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi người (hồn) tuyết trinh!
Hỡi hồn (người) tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ
Kể cho ta hết (biết)nỗi niềm

Thần chết cười trong bộ ngực điên
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng
Hơi đất mê người – Trăng hiện lên.”

Đinh Hùng

Ghi chú: Phạm Văn Hiến lẫn Nghệ Sĩ Tao Đàn Hà Linh Bảo từng ngâm bài thơ Gửi Người Dưới Mộ này theo thủ bút của chính tác giả Đinh Hùng tại Ban Thi Văn Tao Đàn. Sau 30-4-75, nhà xuất bản Đồng Nai đã in tập thơ Đinh Hùng vào năm 1997 trong đó có bài Gửi Người Dưới Mộ (trang 82 và 83) với những từ khác biệt (trong ngoặc kép).