Saturday, December 12, 2020

Tam Quốc Chí

Tam Quốc Diễn Nghĩa

(Không Xếp Theo Thứ Tự Thời Gian)


 1. Lưu Bị Xưng Hán Trung Vương Cuộc Chiến Tam Quốc Bắt Đầu
 2. Tôn Quyền Dám Khinh Thường Triệu Vân Ám Sát Lưu Bị
 3. Gia Cát Lượng Ngồi Xe Lăn Bày Binh Bố Trận Đánh Chiếm Thành Trì
 4. Gia Cát Lượng Một Mình Một Đàn Đánh Lui 100 Vạn Quân Tư Mã Ý Như Thế Nào
 5. Tào Tháo Khởi Nghiệp
 6. Gia Cát Lượng Bày Kế Không Nghe Tên Tướng Quân Thảm Bại
 7. Từ Đâu Chính Trị Gia Tư Mã Ý Đến Với Tào Tháo
 8. Tư Mã Ý Cả Đời Chịu Nhục Để Thống Nhất Thiên Hạ Trung Nguyên
 9. Thánh Chửi Gia Cát Lượng Chỉ Cần Dùng 3 Tất Lưỡi Đã Đánh Bại Quân Ngô
 10. Trời Sinh Du Sao Còn Sinh Lượng , Chu Du Thua Gia Cát Lượng Tâm Phục Khẩu Phục
 11. Lưu Bị Khi Không Có Gia Cát Lượng Và Ngũ Hổ Tướng Bên Cạnh Thảm Bại Như Thế Nào
 12. Võ Thánh Quan Vũ Và Tổng Hợp Những Trận Đánh Hay Nhất Lưu Vào Sử Sách
 13. Hổ Tướng Trương Phi Và Cái Chết Đau Đớn Bài Học Về Cảm Xúc
 14. Giọt Nước Cuối Cùng Vì Sao Tào Tháo Lại Chết Không Nhắm Mắt
 15. Kết Thúc Triều Đại Nhà Hán Tào Phi Đoạt Ngôi Vương
 16. Lữ Mông Dám Cãi Lời Tôn Quyền Truy Sát Quan Vũ Và Cái Kết Bí Ẩn
 17. Hoa Đà Tái Sinh Và Màn Phẫu Thuật Sống Trị Thương Cho Quan Vũ
 18. Thần Tiễn Hoàng Trung Và Bi Kịch Chết Vì Mũi Tên Của Địch
 19. Trận Chiến Lịch Sử Lưu Bị Đánh Bại Tào Tháo Và Xưng Hán Trung Vương
 20. Trận Chiến Sinh Tử Cuối Cùng Của Võ Thánh Quan Vũ Và Cái Chết Vì Sự Kiêu Ngạo
 21. Trận Gò Lạc Phượng Nơi Phượng Sồ Bay Lạc Và Hi Sinh Một Lòng Vì Lưu Bị
 22. Tôn Phu Nhân Chê Chồng Yếu Sinh Lý Bỏ Lưu Bị Dẫn Con Về Quê
 23. Lưu Bị Dẫn Quân Đi Cứu Nước Thục Và Lịch Sử Bắt Đầu Từ Đó
 24. Sự Thật Về Cái Chết Của Đại Đô Đốc Chu Du
 25. Vì Ham Mê Giàu Sang Lưu Bị Bỏ Bê Luôn Cả Việc Nước
 26. Đại Chiến Lịch Sử Ghi Vào Sử Sách Giữa Tào Tháo Và Viên Thiệu
 27. Đêm Động Phòng Đầy Bạo Lực Giữa Lưu Bị Và Tôn Thượng Hương
 28. Tôn Quyền Dám Khinh Thường Triệu Vân Ám Sát Lưu Bị
 29. 3 Vạn Vs 30 Vạn Cách Mà Tào Tháo Đánh Bại Viên Thiệu Như Thế Nào?
 30. Anh Em Tương Tàn Giao Chiến Giữa Trương Phi Và Quan Vũ
 31. Giữ Thành Kinh Châu Triệu Vân 1 Mình Phá Tan Bát Quái Trận Của Tào Nhân
 32. Trận Đánh 300 Hiệp Giữa Chiến Binh Mã Siêu Và Hổ Hầu Hứa Chử
 33. Hoàng Trung Lão Tướng Già Trung Thành Nhất Của Lưu Bị Vs Quan Vũ Ai Mạnh Hơn


 • TAM QUỐC DIỄN NGHĨA (Playlist)