Saturday, January 5, 2019

Bạn Bè Hát Nhạc Hoàng Khai Nhan

Đêm Văn Nghệ
Bạn Bè Hát Nhạc Hoàng Khai Nhan

14 January 2005
Phần 1
Click on the image above to play!
Phần 2
Click on the image above to play!

Sân khấu

Đà Lạt Bistro

Fountain Valley, California, USA
14 January 2005 


Tổ Chức

A/c Châu Cay & Thanh Chi
A/c Trần Ngọc Nguyên & Duyên Hà


Điều hợp

Trần-Công Anh-Dũng
Nguyễn Văn Thân
Đặng Quỳnh
Nguyễn Quang Tầm
Vũ Văn Khanh
Hoàng Đình KhôiMCs

Trần-Công Anh-Dũng & Yến-KhanhHòa âm

Bảo Phúc & Quốc DũngGuitar

Tạ Kỳ Linh

Keyboard

Trần N. HiệpÂm thanh & Ánh sáng

Trần Ngọc Nguyên

Hình ảnh & Slideshow

Michael Châu, David Nguyễn, Hoàng Khai Nhan

Quay phim

Phạm Ngọc Thái Hòa, Bo Bo, Hải Sơn Video

Video editing

Hoàng Khai Nhan
Ca Sĩ

Duyên Hà

Bích Liên

Tạ Cẩm Chương

Kim Khôi

Đào Xuân Lựu

Bạch Yến & Vũ Văn Khanh

Thúy Quỳnh

Thúy Anh

Phạm Anh Đào

Nguyễn Tiến Dũng

Châu Chi

Duyên Hà

Tạ Cẩm Chương & Duyên Hà

Ca Khúc

Mùa Xuân Nghiêng Lá

Chiều Khúc & Trăng Tù

Phố Xưa

Buồn Nào Như Lá Bay

Cát Vàng Nhớ Gót

Bóng Dáng Ngày Xưa

Em Yêu Dấu

Tóc Xưa

Vẫy Chào Sớm Mai

Dòng Đời Trôi Mau

Tình Trầm

Nắng Ngày Xưa

Cung Chiều


Quan khách

Thân hữu & Anh chị em 7/68 KQBảo trợ

Em yêu dấu & các conSân khấu

Đà Lạt Bistro
Fountain Valley, California, USA
14 January 2005