Saturday, July 9, 2016

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?

Thơ: Trần Thị Lam

Nhạc: Trần Duy Đức

Hát: Trần Thái Hòa

Hòa âm, phối khí & mix: Đồng Sơn

Edited by: Hoàng Khai Nhan

C:\NhacLuu\ChieuNhac 21-8-16\Tran Thai Hoa\DatNuocMinhNgoQua_C_TTH.enc

C:\NhacLuu\BBSongs\A_New Songs_Final\DatNuocMinhNgoQua\DatNuocMinhNgoQua_C_TTH.enc