Friday, August 21, 2020

Dưới Giàn Hoa Cũ (Tuấn Khanh)

Nhạc và Lời: Tuấn Khanh (ở California, Hoa Kỳ)

Tiếng Hát: Nguyễn Vũ Anh

Hình ảnh: Trang Phạm

Phim ảnh: Discover Nippon

Thực hiện video: Hoàng Khai NhanFrom YouTube