Monday, August 13, 2018

Chụp Ảnh Ngày Đại Hội

Các bạn 7/68KQ và gia đình thân mến,

Reunion năm nay, group Phó Nhòm gồm có 4 người: Bằng (Nikon), Biên (Nikon), Hướng (Canon), Long Giác Đấu (Canon). Group Phó Nhòm sẽ được chia làm 2 subgroups: Tạm gọi subgroup Nikon và subgroup Canon.

Vì bác Hướng và bác Long có những lenses có thể thích hợp cho portrait, subgroup Canon sẽ đảm trách chụp hình head shots hay portrait, và subgroup Nikon chụp hình group shots (2 người trở lên). 

Năm nay anh em mình về tụ tập đông đảo, 4 bác Phó Nhòm cùng hành nghề đồng bộ mới kịp trước khi khai mạc đại hội.  Subgroup Canon có thể chụp từng người một tại chỗ "hoa lá cành" do nhà hàng cung cấp.  Subgroup Nikon có thể chụp 2 người trở lên trước sân khấu (sân khấu là background).  

Sau khi khai mạc, subgroup Canon phụ trách chụp tất cả những gì được trình diễn trên sân khấu, subgroup Nikon phụ trách chụp "chào bàn" cho anh em K768KQ mình cũng như các nàng dâu. 

Subgroup Canon phải bao giàn tất cả những gì trên sân khấu có nghĩa là cả hai cùng hành nghề hoặc một người ngồi nghỉ ăn uống thì người kia làm việc.  Còn subgroup Nikon thì thoải mái hơn khi nào anh em mình gọi hoặc anh em mình "dzô, dzô" thì 1 trong 2 bác Nikon nhào đến, hoặc là khi các chị ngoắc tay là có mặt ngay để "thi hành nhiệm vụ."  

Tuy nhiên, 4 thành viên của group Phó Nhòm có thể "lấn sân" khi tình thế cho phép. Ví dụ bác Bằng gái đang trình diễn trên sân khấu thì bác Bằng trai có thể "lấn sân" và ngược lại, bác Hướng gái đang ở bàn ăn ngoắc tay, bác Hướng trai có thể nhào đến làm vừa lòng bác gái.

Lưu ý toàn thể các anh chị:

Để chương trình chụp ảnh được "xì mút" tốt đẹp xuông sẻ cho bà con, Ban Tổ Chức có những đề nghị sau, cần mọi người chấp hành nghiêm chỉnh:
  • Photo session sẽ được bắt đầu lúc 3:00 p.m. và chấm dứt trước 5:00 p.m. tại ngay nhà hàng ngày Đại Hội
    1. 3:00 p.m. to 4:30 p.m. - Chụp cá nhân, từng cặp, hay group nhỏ
    2. 4:30 p.m. to 4:50 p.m. - Chụp toàn thể group lớn trước nhà hàng
    3. 4:51 p.m. - Photo session phải chấm dứt để Đại Hội bắt đầu đúng 5:00 p.m.
  • Anh chị nào muốn có hình kỷ niệm cho mình thì nên có mặt từ 3:00 p.m. đến 4:51 p.m.
  • Vì thời gian eo hẹp và chỉ có 4 phó nhòm, nên các bạn giới hạn về số lượng chụp ảnh cho mình.  Mỗi cặp hay mỗi cá nhân chỉ nên chụp tối đa tổng cộng 8 tấm cho mình thôi (1 phó nhòm sẽ chụp cho bạn 2 tấm)
  • Sau khi Đại Hội đã bắt đầu,  ban Phó Nhòm không thể chụp cho cá nhân được nữa. Mong các anh chị thông cảm!
Chúc các bạn khỏe mạnh yêu đời và hạnh phúc.

Thân mến và hẹn gặp

Thư ký đại đội
HLTT