Tuesday, August 13, 2019

Thư Mời Tham Dự Reunion 2019 - RU-51

Dù ai xuôi ngược nơi đâu
27 tháng 9 rủ nhau mà về!..
Cho dù bận rộn trăm bề
27 tháng 9 hãy về cùng nhau!..Thân gửi các bạn,

Đại Hội RU-51 sẽ được tổ chức vào 2 đêm 27/9 và 28/9, năm 2019:

1.    Chánh Phi:
Thứ Sáu, 27 tháng 9 năm 2019, 5:00PM - 10:00PM
Diamond Seafood Restaurant
8058 Lampson Ave.
Stanton, CA 90680

2.    Hậu Phi:
Thứ Bảy, 28 tháng 9 năm 2019, 5:00PM - 10:00PM
Gà Bistro Restaurant
131123 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92843

Mong các anh chị sắp xếp công việc để về sum họp cùng khóa cho kỳ Reunion 51 Năm năm 2019 được đông vui.
Click vào links dưới đây để ghi danh:

GHI DANH THAM DỰ
https://768kq.blogspot.com/2019/07/ghi-danh-tham-du-reunion-2019-ru-51.html

GHI DANH ĐÓNG GÓP VĂN NGHỆ
https://768kq.blogspot.com/2019/07/ghi-danh-tham-du-van-nghe-ru-51.html


Ban tổ chức tha thiết thân mời.

Xin gửi check về Thủ Quĩ Nguyễn Văn Biên (Ghi chú: khi ghi danh tham dự bạn sẽ thấy địa chỉ của Thủ Quĩ).  USD$60 cho một người - 7/68ers cũng như khách mời ($40 Đêm Chính Phi, $20 Đêm Hậu Phi).Tuesday, August 6, 2019