Friday, November 8, 2019

Niềm Vui Trở Lại

Ngũ Đối Hạ 38 câu

2 dàn Cổ nhạc: Vĩnh Long & Tây Ninh

Văn Phú soạn lời và ca