Sunday, March 8, 2020

Liên Khúc Cổ Nhạc

Trăng Thu Dạ Khúc

Lý Con Sáo-Sâm Thương-Chiều Chiều

cảm tác từ thơ Thuyền Nhân


Em Dẫu Xa Dương Trần là tựa đề của liên khúc cổ nhạc gồm Ru Điệu Bắc, Trăng Thu Dạ Khúc, Lý Con Sáo, Lý Sâm Thương, Lý Chiều Chiều do Văn Phú cảm tác từ bài thơ Dặn Anh Khói Sóng của cựu thuyền nhân Nguyễn mạnh Trinh.