Thursday, February 12, 2015

Táo Quân Xin Phép Mặc QuầnHôm nay ông táo lên trời
Chẳng tôm chẳng cá chẳng lời tiễn đưa
Chủ nhà có tật ngủ trưa
Cũng quên cúng khấn như xưa bên nhà
Sống ở xứ Ca-na-da
Máy bay thì sẵn nhưng mà lạnh run
Thương thay ông táo không quần
Hẳn là lạnh cóng đôi chân cào cào
Thiên đình ông tới cửa sau
Sưởi ấm một chút, vào chầu thiên cung
Sớ dâng vắn tắt vài dòng
“Dân sống no ấm, thong dong cuộc đời,
Trẻ làm già được ngồi chơi
Phúc lợi đầy đủ, mọi người an vui”
Ngọc Hoàng thưởng rượu mỉm cười
Khen “Báo cáo tốt, cho ngươi về trần”
Bỗng táo sực nhớ đôi chân
Xứ lạnh không quần cực quá đi thôi
Bèn xin ân huệ với trời
“Cho Táo xứ lạnh chúng tôi mặc quần.”

Duyên-Yên
1991 Canada.

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!