Tuesday, August 4, 2015

Nghe Bạn Mình Hát: Cô Đơn (Nguyễn Ánh 9) Thanh Chi

Cô Đơn

Tác giả: Nguyễn Ánh 9

Tiếng hát: Thanh Chi

Đệm piano: Minh Ngọc


Click on the video below to play!

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!