Thursday, June 23, 2016

Sự Thật Khoan Hồng Nhân Đạo

Nhạc & Lời: Bắc Ninh

Tiếng hát: Thúy Quỳnh

Hòa âm: MTC


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!