Monday, November 21, 2016

Tiếng Hát Nhiều Gắn Bó Với Tâm Hồn Việt Nam

Lily Doiron


Giới Thiệu: Trường KỳGiai Điệu Quê Hương

Hát: Lily DoironTrăng Sông Thu

Thơ: Thân Văn Lào

Nhạc: Nguyễn Đức

Hát: Lily DoironHuế Buồn

Nhạc: Lê Dinh

Hát: Lily DoironBảy Ngàn Đêm Góp Lại

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Hát: Lily DoironChuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy

Nhạc: Trầm Tử Thiêng

Hát: Lily DoironTình Hoài Hương

Nhạc: Phạm Duy

Hát: Lily Doiron
Xuân Này Con Không Về

Nhạc: Nhật Ngân

Hát: Lily Doiron
Ngậm Ngùi

Thơ: Huy Cận

Nhạc: Phạm Duy

Hát: Lily Doiron
Lòng Mẹ

Nhạc: Y Vân

Hát: Lily DoironNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!