Thursday, May 11, 2017

Kính Tạ Ơn Dày

Vọng Cổ (Câu 4-5-6)

Soạn Giả: Văn Phú

Trình bày: Văn Phú & Ái Liên


Click on the video above to play!No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!