Monday, April 9, 2018

Biên Bản Họp RU-50 2018 (Lần 2)


April 8, 2018


Một buổi họp thân mật đã được tổ chức tối Chủ Nhật, April 8 2018, từ 4:00pm đến 7:00pm, tại nhà anh chị Trần Ngọc Mịnh & Trần Phương Dung, để bàn tiếp chi tiết vể ngày Đại Hội RO-50 sắp tới.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Anh chị (A/c) Trần Ngọc Minh, A/c Hoàng Khai Nhan, anh Trần-Công Anh-Dũng, anh Nguyễn Giang, A/c Nguyễn Văn Bằng, A/c Tạ Kỳ Linh, A/c Vũ Văn Khanh, chị Trần Văn Luật, A/c Phạm Minh Hoa, A/c Hồ Viết Yên, chị Phan Tuấn Tú, A/c Đặng Trần San, A/c Nguyễn Văn Biên, A/c Trần Ngọc Nguyên, A/c Nguyễn Minh Hướng, A/c Nguyễn Văn Thân.

VẤN ĐỀ BÀN THẢO:

1.     Format 3 Ngày RU-50
2.     Tài Chánh & Lệ Phí
3.     Chi Tiết Ngày Tiền Phi
4.     Chi Tiết Ngày Đại Hội
5.     Chi Tiết Ngày Hậu Phi
6.     Văn Nghệ
7.     Linh Tinh

FORMAT 3 NGÀY RU-50

1.     Tiền Phi (Casual)
Thứ Sáu, 28 Tháng 9 Năm 2018, 6:00PM, tại:
Nhà Hàng Seafood Palace
6731 Westminster Blvd., Suite 122
Westminster, CA 92683
(714) 379-2338
2.     Đại Hội (Formal)
Thứ Bảy, 29 Tháng 9 Năm 2018, 5:00PM, tại:
Nhà Hàng Majesty
5015 W. Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704-1967
3.     Hậu Phi (Casual)
Chủ Nhật, 30 Tháng 9 Năm 2018, 12:00 Trưa, tại:
Mission Del Amo Mobile Home Estates
9702 Bolsa Ave.
Westminster, CA 92683

TÀI CHÁNH & LỆ PHÍ

·      Anh em 7/68KQ – dù tham dự bao nhiêu ngày cũng đóng USD$60 / 1 người (Note: Mạnh Thường Quân – ai muốn đóng ủng hộ thêm cho Quĩ Reunions cũng welcome!!!)
·      Khách mời – Ai mời người đó đóng tiền cho khách, USD$40 / 1 người 1 ngày Đại Hội, USD$60 / 1 người 3 ngày
·      Các chị của các anh đã qua đời không phải đóng tiền
·      Hậu Phi sẽ do anh em 7/68KQ Nam Cali khoản đãi
·      Lệ phí xin gửi về Thủ Quĩ (NO LATER THAN 1 Sep 2018):
Bien Nguyen
8517 Cape Cod Ave.
Fountain Valley, CA 92708

CHI TIẾT NGÀY TIỀN PHI

·      Casual
·      Văn Nghệ Bỏ Túi – Xem (*)

CHI TIẾT NGÀY ĐẠI HỘI

·      Formal
·      Nghi Lễ - Anh Trần Ngọc Nguyên sẽ phối hợp với anh Trương Văn Thanh phụ trách phần Nghi Lễ
·      (*) Văn Nghệ - Anh Trần-Công Anh-Dũng sẽ phối hợp với chị Trần Ngọc Nguyên (Dzuyên Hà) phụ trách phần Văn Nghệ cho cả 3 ngày (chi tiết sẽ được anh TCAD thông báo sau)
·      Mục mới “Lược Sử Khóa 7/68KQ” – anh Hoàng Khai Nhan sẽ liên lạc và nhờ anh Đào Hiếu Thảo phụ trách soạn thảo và đọc trong đêm Đại Hội
·      Ẩm thực – Nhà hàng phụ trách

CHI TIẾT NGÀY HẬU PHI

·      Địa điểm - Chị Trần Phương Dung sẽ đặt chỗ cho ngày Hậu Phi tại Clubhouse, Mission Del Amo Mobile Home Estates
·      Văn Nghệ Bỏ Túi – Xem (*)
·      Ẩm thực – Chị Hoàng Khai Nhan (Hiền) sẽ liên lạc và nhờ chị Nguyệt và các đầu bếp của chị Nguyệt lo phần ẩm thực, thuê mướn bàn ghế, thu dọn...  Các chị 7/68KQ không phải lo lắng phần này như những năm trước

VĂN NGHỆ

·      Anh Tạ Kỳ Linh và anh Trần Ngọc Minh sẽ phụ trách phần đệm đàn và âm thanh
·      Xin các anh chị (nhóm lớn, nhóm nhỏ, cá nhân) bắt đầu tập dợt
·      Xin tiếp tục vào Blog ghi danh

LINH TINH

·      Anh Nguyễn Văn Bằng sẽ phụ trách design Logo và Banner cho RU-50
·      Anh Phạm Minh Hoa sẽ order Phong Video quay video cho mình
·      Chương trình Du Hành đường bộ và đi Cruise sau RU-50 sẽ do các nhóm cá nhân lo liệu lấy
·      Vì tình trạng gia đình, anh TCAD cancel Hosting

Buổi họp chấm dứt lúc 7:00pm trong niềm vui mừng phấn khởi của mọi người. Sau đó là phần Sinh Nhật Tháng 4, rồi tập dợt Văn Nghệ do chị Bích Liên hướng dẫn.

Khóa 7/68KQ xin cám ơn anh chị Trần Ngọc Minh & Trần Phương Dung đã host buổi họp mặt ngày hôm nay.

Thư Ký Đại Đội
Hoàng Lão Tà Tà


1 comment:

  1. Xuất sắc bạn hiền ơi.
    Cám ơn bạn đã cố gắng hết mình cho K768.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!