Friday, May 25, 2018

Vùng Trời Ngày Đó

Thân tặng những người bạn Không Quân của tôi


Loài chim quý từ phương xa bay đến
Miền đất lành cất tiếng hát líu lo
Tổ ấm xưa – Nay sỏi đá xác xơ
Đôi cánh mỏi tìm về miền đất lạ

Cất tiếng hót – Lòng bỗng nhiên hóa đá
Chuyện ngày xưa - Kỷ niệm mịt mù xa
Thoáng mùi lan tỏa dịu ở quê nhà
Cho nỗi nhớ về vùng trời ngày đó

Trong lửa đạn chao nghiêng đôi cánh nhỏ
Cho bạn bè chiến hữu rộn niềm vui
Mặt đất dâng cao - Lửa đạn ngút trời
Anh mỉm miệng cười – Nghiêng đôi cánh sắt

Trị Thiên – Cao Nguyên - Đắc Tô -  Ấp Bắc
Anh dọc ngang làm khiếp vía quân thù
Cánh đại bàng xé màn tối âm u
Anh oai dũng bay ngang tầm đạn địch

Vùng trời lửa ngày xưa đầy chiến tích
Bạn bè anh – Nay phiêu bạt nơi đâu
Trong rừng sâu mặc mưa nắng dãi dầu
Hay vĩnh viễn - Nằm im hờn sông núi

Cánh chim bằng năm xưa - Giờ chưa mỏi
Chưa chán chường dù tang tóc điêu linh
Vẫn muốn tung bay – Cánh sắt độc hành
Để thấy không gian đất trời nghiêng ngửa

Nguyễn Quang-Vỹ

2 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!