Saturday, October 6, 2018

RU50 Video Clips by Lê Khải Hoàng


Phú Đầu Tiên (Hoàng Thi Thơ) Bích Liên
Cô Đơn (Nguyễn Ánh 9) Thanh Chi
Besame Mucho by Trần Ngọc Minh
Chiều Hành Quân (Lam Phương) BNK
Buồn Nào Như Lá Bay (Hoàng Khai Nhan) Ngọc Lan & Xuân Trường
Những Ngày Xưa Thân Ái by Trần Đình Phước
Thu Vàng (Cung Tiến) Thúy Anh
Pepino & Guantanamera by Giangaliano & Tinhkylano

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!