Saturday, October 5, 2019

RU-51 7/68KQ Slideshow

Reunion 2019 Slideshow

Little Saigon, California, USA

27 September 2019

Slideshow Video by Hồ Viết YênSlideshow Video by Hồ Viết Yên

Thấy Chưa? Thấy Chưa!

by Phạm Văn Phú

1 comment:

  1. Coi chừng ! Coi chừng ! rớt máy ảnh xuống đất là Phó Nhòm đứt ruột.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!