Monday, October 15, 2018

Bức Ảnh 50 Năm

Trần Quang Tuyến và Trần Văn Tý
ôm nhau khóc và xin lỗi nhau hứa quên giận cũ sau 50 năm

(Hình chụp bởi Phú Tề Thiên)


Ngày xưa lúc ở quân trường
Trẻ người non dạ có lần... choảng nhau!
Ngông nghênh to lớn Tuyến Trâu
Nhỏ con Tý Chuột giận lâu tới giờ!..

Đêm nay về hội Rờ U
Chuyện xưa nhớ lại... bỏ qua nha mày!
Tuổi mình gần đất xa trời
Thôi!  Quên hờn giận... quãng đời phù du!

Cầm tay chợt khóc hu hu
Hóa ra tình bạn thiên thu vẫn còn!
Còn trời còn nước còn non...

Hoàng Lão Tà Tà
(Âm hưởng RU50)


Thursday, October 11, 2018

RU50 Hậu Phi by Nguyễn Thế Long

Photos by Nguyễn Thế LongClick on Left/Right Arrow to browse the photo album!

RU 50 - HậuPhi 093018

Click on the link below for:

RU50 Hậu Phi by Nguyễn Thế Long