Wednesday, December 5, 2018

RU50 Reunion 2018

Hội Ngộ 2018

7/68KQ RU50

Little Saigon, Orange County, California, USA

September 29, 2018Part 1 of 12
Part 2 of 12
Part 3 of 12
Part 4 of 12
Part 5 of 12
Part 6 of 12
Part 7 of 12
Part 8 of 12
Part 9 of 12
Part 10 of 12
Part 11 of 12
Part 12 of 12Tuesday, December 4, 2018

Những Cây Đàn Guitar

Viết về Pháo Thủ Nguyễn Thụy Lân

Sáng tác, ngâm, đọc & ca: Phạm Văn Phú

Đàn nguyệt (GS Nguyễn Châu)

Đàn bầu (anh Đặng Hùng)

Đàn tranh (cô Phương Nghi)

thuộc Đoàn Nghệ Thuật Truyền Thống Lạc Hồng