Tuesday, July 16, 2013

Nghe Bạn Mình Hát - Đêm Thu


đêm thu

Nhạc & Lời: Đặng Thế Phong

Tiếng hát: Bích Liên

Hình ảnh: Internet
Video: Hoàng Khai Nhan
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!