Thursday, July 18, 2013

Ô Tròn Của Mẹ



Từ con mở mắt chào đời
Tình thương của mẹ che trời nắng mưa
Che con từ thưở còn thơ
Bước đi chập chững, bi bô miệng cười
Rồi con chợt tuổi đôi mươi
Ô tròn vẫn nép bên đời che con
Xòe che giông bão chập chùng
Níu khi vấp ngã bên đường chông gai
Che con ngày rộng tháng dài
Ô tròn nay đã màu phai bên đời
Tình yêu con thành lứa đôi
Ô tròn của mẹ trao người con yêu...

Hoàng Anh


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!