Thursday, October 27, 2016

Hình Ảnh Hội Ngộ 2016

by Nguyễn Thế Long

Tổng kết tất cả photos của RU48 từ 09-30 đến 10-02-16 tại California USA:

151 Photos - RU48 Tiền Phi 09-30-2016

https://flic.kr/s/aHskL49Gfx

35 Photos - Nhạc Cảnh 10-01-16

https://flic.kr/s/aHskLaWW96

31 Photos - Nghi Thức Khai Mạc 10-01-16

https://flic.kr/s/aHskEUJKDb

115 Photos - Chân Dung 10-01-16

https://flic.kr/s/aHskEUKRRQ

173 Photos - Văn Nghệ RU48 10-01-16

https://flic.kr/s/aHskJgecF8

127 Photos - Hình Ảnh Anh Chị K768KQ Tham Dự RU48 10-01-16

https://flic.kr/s/aHskJgeZMr

124 Photos - RU48 Hậu Phi 10-02-16

https://flic.kr/s/aHskJJ1uj1

19 Photos - Áo Nàng Màu Hoa Cúc Album#1

https://flic.kr/s/aHskJC7d2g

16 Photos - Áo Nàng Màu Hoa Cúc Album#2

https://flic.kr/s/aHskLBnFjM

147 Photos - Áo Nàng Màu Hoa Cúc Album#3

https://flic.kr/s/aHskJAtSNf7/68KQ 2016 Carnival Inspiration Cruise

Photos by Bắc Ninh

Click on Left/Right arrow to browse the photo album!

CRUISE 2016 - RU48No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!