Friday, October 7, 2016

Nhạc Cảnh Duyên Quê

Duyên Quê

Nhạc: Hoàng Thi Thơ

Nhạc cảnh: Ban Duyên Quê

Thực hiện: Hoàng Khai Nhan

Click on video below to play!Nhạc cảnh: Duyên Quê

Hình ảnh: Nguyễn Thế Long

Hội Ngộ 2016 Khóa 7/68KQ

Click on left/right arrow to browse the photo album!

RU48-NhạcCảnh 1001161 comment:

  1. Quá hay,cám ơn các bạn và anh phó nhòm Long Nguyễn.

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!