Thursday, April 28, 2016

Thăm Làng Bác Thành Lưỡi Lê

Visiting Thành LL Village

Naples, Florida, USA

13 April 2016At a Rest Area

On the way to Thành's Village

Homegrown Coconut

Cây Nhà Lá Vườn Đãi Bạn Phương Xa

(Homegrown coconut to treat good friends)

Không Bia Không Rượu Nhưng Ly To Tổ Nái!

(Away from beer and wine but he has big glasses!)

Long Time No See!

Chôm Chỉa Ớt!!!

Nghỉ Chân Chụp Bậy Một Hình Cho Dzui

Cặp Tình Nhân San Thủy

(Trong Parking Lot Sau Cơn Mưa)

Cặp Tình Nhân Khôi Ký

(Trong Parking Lot Cũng Sau Cơn Mưa)

Bữa Cơm Tối Ở Thiền Viện

(Dinner at the Meditation Center)


Click on right or left arrow of the picture below
to browse the photo album!


Thăm Làng Thành Lưỡi Lê
or Click Here for a Slideshow!
2 comments:

  1. Nhìn hình là cảm thấy vui rồi ...bạn bè lúc nào cũng cho mình cái cảm giác cởi mở và thân thiện anh hí

    ReplyDelete
  2. Mừng chị ghé chơi. Cho tụi tôi gửi lời thăm hỏi đến anh Lương. Anh khỏe hẳn chưa hà chị? Chừng mô anh chị qua đây?

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!