Saturday, June 30, 2018

Biên Bản Họp RU50 Ngày 29 June 18

Tham dự buổi họp:

Biên Vinh, Hoa Thủy, Nhan Hiền, Thân, Nguyên Dzuyên-Hà, Linh Khanh, Yên Lan, San Thủy, Bằng, TCA Dũng.

Tiết mục bàn luận và cùng đồng ý:
 1. QUĨ
  • Quĩ Điều Hành:
   • Hiện có $3,028
   • Quĩ này chỉ dùng cho việc Điều Hành như mua vòng hoa phúng điếu ($150 maximum cho 1 vòng hoa), ...
  • Quĩ RU:
   • Hiện có $8,639 (gồm $2,730 tiền còn lại từ những RUs trước, và $5,900 tiền thu được cho RU50)
   • Quĩ này chỉ dùng cho RUs, sẽ luôn luôn giữ lại khoảng $1,500 (cash flow để phòng trường hợp cần bất trắc)
   • Action item: Nhan sẽ đại diện BTC email đốc thúc mọi người đóng tiền trước ngày 30/8/2018, đừng đợi đến phút chót Thủ Quĩ sẽ rất bận rộn
  • Quĩ Bảo Trợ Bạn 7/68VN Qua Dự RU50:
   • Hiện có $2,980
 2. HẬU PHI
  • Anh Bằng đã đặt chỗ cho Tiền Phi & Hậu Phi ở Restaurant "Cô Đơn"
  • Action item: Anh Bằng cùng các chị sẽ liên lạc với Cô Đơn để chọn Menu
  • Đóng tiền cho Hậu Phi: 
   • Chi phí cho Hậu Phi khoảng $3,000
   • Action item:  Nhan sẽ đại diện BTC email kêu gọi 7/68 Nam Cali và "Mạnh Thường Quân" (tham dự RU50) tùy hỷ đóng góp (hạn chót đóng tiền là 30/8/2018)
 3. ĐÓN TIẾP BẠN 7/68VN
  • Action item: BTC sẽ email cho 7/68 Nam Cali, Bắc Cali, Houston, Đông Bắc HK (xem danh sách đề nghị ở bullet phía dưới), để thăm dò xem có ai tình nguyện Host ăn ở, di chuyển, tham quan, etc.. cho bạn 7/68VN qua địa phương mình không (due date trả lời: Cuối tháng 7)
  • Nam Cali: BTC + Trinh, Chính, Tầm, Dân, Khôi...  Bắc Cali: Tập, Trường, Quí, Phước BM, NB Thân, Long GĐ, Trần... Houston: PK Thành, Minh Nhũi, Hưng, Lê Trung Hiếu... Đông Bắc HK: Hải, Vĩnh Tân, Hoàng Già, Xuân MĐ, Thảo...
 4. LINH TINH
  • Xin các bạn trong BTC cho biết:
   • Còn chi tiết nào thiếu sót mà tôi quên chưa ghi ra đây không
   • Yêu cầu các bác có tên trong phần Action items màu xanh take action ASAP (as soon as possible)!
Xin cám ơn anh chị Biên Vinh đã host cho buổi họp, và cám ơn các bác đã dành thì giờ lo cho việc chung.

Thư ký đại đội
Hoàng Lão Tà Tà

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!