Wednesday, May 22, 2013

Buồn Nào Như Lá Bay

Buồn Nào Như Lá Bay

Nhạc & Lời: Hoàng Khai Nhan

Tiếng hát: Minh Châu
Đệm đàn: Đinh Sinh Long


Tiếng hát: Lâm Dung
Đệm đàn: Lâm Dung


Tiếng hát: Hồng Ngọc
Hoà âm & phối khí: Bảo PhúcClick vào đây
để download bài nhạc Buồn Nào Như Lá Bay (dạng PDF)Hoà Âm & Phối Khí: Bảo Phúc
Trình Bày: Hồng Ngọc
Karaoke: Hải Sơn Video

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!