Saturday, May 25, 2013

Thơ Tặng 2 Bác Hoàng Đình Khôi

Thấy chị Khôi đã đăng ký văn nghệ RU em có bài thơ... bút tre để gởi tặng.

Hoan hô bác gái Hoàng Đình
Khôi đã khởi động tinh thần chị em
Rờ u văn nghệ ghi tên
Có ngay một bản tình ca cho chàng
Nay dù đã quá ba mươi
Năm mà tình vẫn mới như ngày nào
vẫn là em gái Pờ lê
Ku dù nay ở Ét con đi đồ.

Dzuyên Hà

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!