Wednesday, May 15, 2013

Em Về

Thơ Châu ChiEm về theo gió lao xao
Đong đưa phím nhạc vang cao tình mềm
Em về lối cũ gập ghềnh
Hỏi em có nhớ bồng bềnh tóc xưa

Em về chiều bỗng dưng vui
Mang theo cơn gió nguôi ngoai tình sầu
Đưa tay đón giọt mưa cầu
Lòng vui như thuở, ngày chờ ngày trông...

Em về đời bỗng thênh thang
Theo chân em bước dịu dàng lá rơi
Cho tình sâu thắm chơi vơi
Chào em ngày mới ngọt mời chiêm bao

Phiếm dương cầm, nốt đợi chờ
Tấu lên nhạc khúc chiều mơ tình trầm.

Châu Chi


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!