Friday, May 3, 2013

Nghe Bạn Mình Hát: Tà Áo TímTà Áo Tím


Nhạc và Lời: Hoàng Nguyên
Đệm đàn: Lê Từ Phong
Tiếng hát: Châu Chi
Hình ảnh: Internet

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!