Wednesday, February 26, 2014

Cô Hái Mơ - Nguyễn Bính

Cô Hái Mơ

Thơ: Nguyễn Bính

Ngâm thơ: Phạm Văn Phú

Cô Hái Mơ

Thơ: Nguyễn Bính

Phổ nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Duy Quang

Cô Hái Mơ

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong sáng
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi, cô gái ơi
Chẳng trả lời tôi lấy một lời
Cứ lặng mà đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.

Nguyễn Bính

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!