Saturday, February 8, 2014

Cuối Tuần Nghe Bạn Mình Hát

Tình Khúc Cho Em

Lê Uyên Phương

Phạm Xuân Trường & Ngọc Lan

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Tô Vũ

Trương Văn Thanh

Nắng Chiều

Lê Trọng Nguyễn

Mộng Hoa (chị Nguyễn Hữu Triết)

Khúc Ca Mùa Hè

Canh Thân

Nguyễn Quang Tầm & Thúy Anh

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!