Wednesday, February 12, 2014

Tâm Sự với Cây Thanh Long

Thơ Trần-Công Anh-Dũng

Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ...
Đinh Hùng
Thanh Long, Thanh Long ơi!
Tao đi làm mới về
Tao chưa kịp nghỉ ngơi
Vội tìm mày tâm sự.

Mày hãy khoan cự nự
Tua tủa vươn gai ra
Giữa hai đứa chúng ta
Không có gì căng thẳng.

Tao nói chuyện phải chẳng
Mày nên hiểu rõ ràng
Đó là về cái dàn
Mày đang leo trên âý.

Cái dàn cao làm vậy
tao cưa xẻ đóng đinh
tao dựng lên một mình
mệt ngất ngư gần chết!

Mày chẳng giúp gì hết
Chỉ đợi có cái dàn
Là leo dọc bò ngang
Và... lớn nhanh như thổi.

Tao mong mày nghĩ lại.
Lớn... chầm chậm dùm tao!
Mày leo nhanh ào ào.
Tao làm dàn không kịp.

Vợ tao mà... ẻm biết
Cơ sự như thế này
Bắt tao overtime
Làm dàn cao hơn nữa.

Tại mày... không có vợ,
Mày không hiểu gì đâu!
Vợ tao... phán một câu,
tao... vắt giò lên cổ!

Bảo lên rừng bắt hổ
Hay xuống biển mò trai
Không dược nói một hai
phải đi ngay lập tức!

Xưa nay “dùi đánh đục
thì đục phải đánh săng.”
Tao không muốn làm dàn
Thì tao làm... cách khác!

Đừng trách tao tàn ác
Tao chỉ... tự vệ thôi
Đêm, tao nâú nước sôi
Cứ gốc mày tao... tưới!

Thương mày tao mới nói
Tao ghét mày làm chi!
Lớn chầm chậm lại đi
đâu có gì là khó.

Đời đã là bể khổ,
đừng làm khổ nhau thêm.
Nghe lời tao thì yên
Cãi lời e... khó sống!

Trần-Công Anh-Dũng
May 2007


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!