Sunday, November 23, 2014

Nương Chiều (Phạm Duy)

Nương Chiều

Sáng tác: Phạm Duy

Tiếng hát: Ái Vân

Hình ảnh: Internet

Trình bày: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Nương Chiều' Sáng tác Phạm Duy

Ái Vân hátNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!