Monday, November 10, 2014

Tiếng Đàn Bầu Phạm Đức Thành

Tiếng Đàn Bầu

Phạm Đức ThànhNhạc sĩ Phạm Đức Thành


Giấc Mơ Trưa

Nhạc Giáng Son
Đàn bầu Phạm Đức ThànhNhững bản hòa tấu đàn bầu hay nhất của Phạm Đức ThànhNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!