Friday, February 2, 2018

Nhắn Bạn

Thêm một thằng nữa nghỉ cuộc chơi
Bỏ lại anh em, giã biệt đời
Mấy cha thợ lặn, chờ gì nhỉ
Tháng Chín hãy về Cali thôi!

Năm mươi năm rồi đó mấy cha
Bọn mình lính trẻ nay đã già
Cali về tụ, vui vài bữa
Còn mấy lần đâu... hẹn gặp nha!

Trung Mù
(Đang buồn mất bạn)


Nhắn Bạn (Bài Họa)

Chơi được ngày nào cứ việc chơi
Đời nó thoi đưa mặc kệ đời
Mấy cha thợ lặn nghe chưa nhỉ
Hãy vào ghi danh mau mau thôi!

Năm mươi năm bạn với mấy cha
Từ thuở tóc xanh, nay chớm già
Ca Li đoàn tụ vui ba bữa
Có khó gì đâu, về đây nha!!!

Bố GiàNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!