Friday, September 13, 2019

Các Cháu Mẫu Giáo Hát LÝ CON SÁO

Song Ngữ - A.G. Cook Elementary School

May 15, 2019

by Phạm Văn Phú & Ái Liên
1 comment:

  1. Dể thương quá!cô giáo người Mỹ thật đáng trân quý.👍🌹😍

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!