Monday, September 30, 2019

Nguyễn Mạnh Trinh - Tình Bạn

Nguyễn Mạnh Trinh

Nói chuyện với anh em 7/68KQ

30 September 2019

(Trinh đã bằng lòng cho tôi gửi video này đến các bạn)


Anh em thân chúc
Nguyễn Mạnh Trinh mau chóng bình phục!
Mời các bạn nghe/xem
một bài thơ của bạn ta
do nhạc sĩ Anh Bằng phổ thành ca khúc:


Áo Trắng Đi Rồi

Nhạc: Anh Bằng

Thơ: Nguyễn Mạnh Trinh


Tiếng hát: Hoàng Anh

Thực hiện: Hoàng Khai Nhan

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!