Tuesday, March 17, 2015

Tiếng Hát Nửa Vời (Trần Trịnh) Thanh Hà

Tiếng Hát Nửa Vời

Sáng tác: Trần Trịnh

Tiếng hát: Thanh HàClick on the video thumbnail below to play!Tiếng Hát Nửa Vời

Sáng tác: Trần Trịnh

Tiếng hát: Thanh Hà

Video edited & presented by
Hoàng Khai NhanNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!