Sunday, March 1, 2015

RU-47 Survey

Nên hay không nên tổ chức Reunion RU-47 cho năm nay 2015?
Xin trả lời trước ngày 15 March 2015. Cám ơn các bạn!

Click here to see "up-to-this-moment" answers!No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!