Saturday, June 27, 2015

Phượng Hồng (Đỗ Trung Quân & Vũ Hoàng) Vũ Khanh

Phượng Hồng

Thơ: Đỗ Trung Quân

Phổ nhạc: Vũ Hoàng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Hình ảnh: Nguyễn Hữu Trọng

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!


Phượng Hồng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Hình ảnh: Nguyễn Hữu TrọngNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!