Sunday, May 1, 2016

Thư Mời Tham Dự Reunion 2016

Sắp sửa tháng 9 đến rồi
Xin mời các bác mọi người ghi danh
Vốn thời gian quá mong manh
Còn bao cũng ráng để dành gặp nhau
Ngày nao mái tóc xanh màu
Đến nay mây trắng bạc đầu trần gian
Quen nhau đã bấy mươi năm
Thương nhau chẳng hết giận hờn chi nhau
Vậy thì các bác mau mau
Click vào link dưới mời vào ghi danh!


Thân mến gửi các bạn,

Hội Ngộ 2016 năm nay (RU-48) sẽ lại được tổ chức tại Little Saigon, California, USA, vào 3 ngày 30/9, 1/10 và 2/10, năm 2016.

Chi tiết 3 ngày họp mặt như sau:

  1. Tiền Phi: Friday, 30/9/2016, 6:00pm, Cali Restaurant, 15691 Brookhurst St, Westminster, CA 92683, 714-531-3991
  2. Đại hội: Saturday, 1/10/2016, 5:00pm, Majesty Restaurant, 5015 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, 714-775-5161
  3. Hậu Phi: Sunday, 2/10/2016, 12:30pm, Clubhouse Summerset Mobile Estates, 9200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683, 714-894-7766
  4. Cruise: (OPTIONAL) Carnival Inspiration, Destination: Mexico/Central America, Departs: October 3, 2016, Nights: 4. Contact HLTT for detailed information.

Đóng góp:

Đồng hạng $50.00 / 1 người. Anh chị em Nam Cali sẽ đãi Hậu Phi. Cruise bạn tự lo.

​Click vào link dưới đây để ghi danh:

Ghi Danh Tham Dự Reunion 2016

​Click vào link dưới đây để xem danh sách đã ghi danh:

Danh Sách Đã Ghi Danh

Thân mời quí anh chị thu xếp công việc để về chung vui cùng anh em.

Ban Tổ Chức Reunion kính mời

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!