Tuesday, July 4, 2017

Doubles Song

Phạm văn Phú

Các bạn ơi!

Đây là bài hát Doubles Song tôi viết cho các cháu mẫu giáo dựa theo nhạc the Ballad of Davy Crockett. Tuy nhiên, nhạc the Ballad of Davy Crockett chỉ áp dụng được cho cửu chương X2 mà thôi chứ không thể dùng để hát cửu chương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn nhạc của bài Doubles Song do tôi cải biên có thể dùng để hát cửu chương ngược xuôi từ X1 đến x10.

Phạm Văn Phú2 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!