Thursday, June 13, 2013

Bonjour Việt Nam

Hello Vietnam

Composed by Marc Lavoine and co-written by Lavoine and Yvan Coriat
Translated into English: Guy Balbaert

Performed by: Phạm Quỳnh Anh

Background photos by: Hoàng Khai Nhan
Produced by: Thúy Nga - Paris by Night 92

Mời các bạn click vào video dưới đây để thưởng thức:Ghi chú:

Hầu hết những hình ảnh làm background cho video clip này là của Hoàng Khai Nhan. Paris by Night không thích và không muốn người khác copy hoặc sang lậu băng của mình, nhưng đã xài ảnh của HKN mà không một lời xin phép hay một lời credit tối thiểu cho tác giả!

Các bạn có thể tìm thấy những hình ảnh này trong Google Maps, Google Earth, và website Panoramio dưới đây:

http://www.panoramio.com/user/hoangkhainhanNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!