Tuesday, June 25, 2013

Thơ Tặng Ái Liên & Văn Phú

Thân tặng Ái Liên & Văn Phú với tất cả chân tìnhThanh bình nhớ thuở xa xưa,
Bức tranh hạnh phúc đơn sơ nhẹ nhàng:
"Sáng giăng, giải chiếu hai hàng.
Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ" (ca dao)

Sách đọc tới bây giờ cũng lắm
Tơ quay lâu đã khẳm thuyền đời
buông neo trên bến thảnh thơi
Tiếng đàn "vọng cổ" quyện lời "hoài lang"

Chàng buông tiếng tơ đàn dìu dặt
Nàng cất cao giọng hát thiết tha
Nhịp đàn, cung điệu, lời ca
Cả đôi cùng soạn, cùng hoà... cả đôi.

Xin bày tỏ mấy lời khâm phục
Chúc uyên ương hạnh phúc hoài hoài
Sáng trăng trải chiếu hiên ngoài
Anh đàn em hát vui đời thong dong.

Trần-Công Anh-Dũng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!