Monday, June 24, 2013

Khóc Bạn

Huỳnh Bá Thanh

Huỳnh Bá ThanhNguyễn Mạnh Trinh

Vô cùng sửng sốt khi nghe hung tin

KQ HUỲNH BÁ THANH Vừa qua đời vào ngày 19 tháng 6 năm 2013 Tại Austin, Texas.

Thanh ơi, không thể nào tin được không thể nào tưởng tượng bạn đã ra đi. Nhưng phải cúi đầu chấp nhận như một phần cơ thể bị chặt ngang oan nghiệt. Rồi đây tưởng niệm nào cho hết thương nhớ, cuộc vui nào cho đủ những dở dang. Bạn bè cùng khóa 7/68KQ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu xin Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền Cực Lạc.

Các bạn cùng khóa 7/68KQ ở Nam California:

Châu Cay - Đặng Quỳnh - Đặng Trần San - Đoàn Long - Hoàng Đình Khôi - Hoàng Khai Nhan - Hoàng Ngọc Chất - Hoàng Ngọc Hiếu - Hồng Quang Lập - Hứa Phú Cường - Khưu Hải Sơn - Lê Đặng Hùng - Lê Như Dân - Phạm Minh Hoa - Phạm Nhật Thủ - Phạm Văn Hoà - Phạm Văn Phú - Phan Tuấn Tú - Nguyễn Đình Nguyên - Nguyễn Hữu Phú - Nguyễn Hữu Triết - Nguyễn Giang - Nguyễn Mạnh Trinh - Nguyễn Minh Hướng - Nguyễn Quang Tầm - Nguyễn Văn Biên - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Văn Dậu - Nguyễn Văn Hữu - Nguyễn Văn Thân - Nguyễn Việt Hưng - Nguyễn Văn Sử - Nguyễn Hồng Châu - Nguyễn Xuân Bách - Ngô Vĩnh Tâm - Nhan Văn Lân - Tạ Kỳ Linh - Trần Anh Kiệt - Trần Công AnhDũng - Trần Danh Lưu - Trần Đình Hùng - Trần Quang Tuyến - Trần Ngọc Nguyên - Trần Văn Luật - Trần Văn Chính - Trịnh Ngọc Dũng - Trương Vĩnh Thụy - Vũ Văn Khanh -

Nguyễn Mạnh Trinh
Và toàn thể bạn cùng khóa 7/68KQ ở hải ngoại và trong nước.

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!